Aanmeldingsformulier

 

AANMELDINGSFORMULIER                    
 
 
 
 
 Secretariaat:
       Jose Berends
       p/a Hoofdweg 129 
9     9614 AD Harkstede
       06-10760955
       secretariaatborgmerenruiters@hotmail.com
 
        Klik hier voor het aanmeldingsformulier  /upload/Aanmeldingsformulier_lidmaatschap_PSV_Borgmerenruiters_te_Harkstede(1).docx                              
 

Ondergetekende meldt zich aan als lid van PSV DE BORGMERENRUITERS per (dd)..........……...
 
Achternaam:
Voornaam:
Adres:
Postcode:                                   Plaats:
Telefoon:
Geboortedatum:
Beroep:
e-mail:
Vorige vereniging:
Lidnummer KNHS:
 
Wenst gebruik te maken van de door de vereniging georganiseerde lessen: Ja/ Nee*
 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 november van het betreffende jaar te geschieden.
 
Handtekening…………………
(voor leden jonger dan 18 jaar handtekening van ouder of verzorger).
 

 
Het bestuur Borgmerenruiters.
 
Gaarne retour naar:
Secretariaat: Jose Berends 
 

 

Inloggen
borgmerenruiters.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!